Khu Công Nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Hỗ trợ trong giờ làm việc (Từ 8:00 đến 16:30): (+84) 211 3888 688
Menu

Thỏa thuận sử dụng

1. Cách sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng www.tuyendung.tlipgroup.com nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Bản quy định bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng do chúng tôi quy định xin đừng truy cập vào trang website này. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của chúng tôi, xin vui lòng đăng ký theo những quy trình mà chúng tôi thiết lập sẵn. Xin hãy kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng website bởi vì dịch vụ của chúng tôi bao gồm dịch vụ có phí và dịch vụ không phí. Ngoài ra, bạn phải chịu toàn bộ chi phí cũng như trách nhiệm khi truy cập và sử dụng trang website www.tuyendung.tlipgroup.com.

 
2. Dịch vụ và các hành động cấm trong trang website

Liên kết bên thứ 3
Nếu bạn chọn đường dẫn liên kết bên thứ 3, bao gồm cả các trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang www.tuyendung.tlipgroup.com và truy cập vào trang web bạn vừa chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung mà trang website đó cung cấp. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về những nội dung do những công ty, cá nhân (người) khác cung cấp cho dù là bạn chọn đường truyền truy cập từ trang web của chúng tôi www.tuyendung.tlipgroup.com. Và khi đó, bạn phải tuân theo quy định, nội dung của trang đó.


Dịch vụ và thông tin trên trang www.tuyendung.tlipgroup.com

Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc là chủ sở hữu các nội dung trên www.tuyendung.tlipgroup.com, bản quyền, tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của www.tuyendung.tlipgroup.com. Người sử dụng không có quyền sao chép, upload, công bố, sửa chữa, tạo ra các sản phẩm tái sinh, cắt xén, xuyên tạc, chuyển nhượng, phát tán mà không có sự đồng ý của www.tuyendung.tlipgroup.com. 
 
Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được làm bởi www.tuyendung.tlipgroup.com trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép người sử dụng, sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng cho phép bạn khai thác bản quyền. Người sử dụng cũng không được download các file để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các file này. Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

 

Hành vi cấm
Để bảo vệ trang web www.tuyendung.tlipgroup.com hoạt động hiệu quả. Những hành động sau đây là nghiêm cấm:

1) Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
2) Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
3) Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của web www.tuyendung.tlipgroup.com.
4) Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, .. và các quyền hợp pháp khác.
5) Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.
6) Hành động tải liên tục, đăng ký hàng loạt, những bức ảnh (hình ảnh) có kích cỡ hoặc các hành vi tương tự
7) Hành động mạo nhận người khác.
8) Hành động gửi những chuỗi mail, phát tán các spam mail.
9) Hành vi thu thập, tập hợp, tích góp những thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
10) Và những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.
11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.